fbpx


Vem är anhörigvårdare?

En anhörigvårdare är en person som ger omsorg till en make/maka, sambo/särbo, en förälder, en medlem av den utökade familjen, en vän eller en granne.
Läs exemplen nedan och fundera på om dessa påstående stämmer eller inte (Ja/Nej).

Hjälper du en familjemedlem eller en vän med:

Ja / Nej


Vem är mottagare av anhörigvård?

En mottagare av anhörigvård är någon som får omvårdnad av en make/maka, en sambo/särbo, en förälder, en medlem av den utökade familjen, en vän eller en granne på grund av ett vårdbehov.
Läs exemplen nedan och fundera på om dessa påstående stämmer eller inte (Ja/Nej).

Får du hjälp av en familjemedlem eller en vän med:

Ja / Nej


Frågor

Ja / Nej

transport till vårdbesök? ja / nej
att köpa eller organisera mediciner? ja / nej
att hålla ett öga på hans/hennes medicinska tillstånd? ja / nej
att kommunicera med vårdpersonal? ja / nej
att tala för hans/hennes sak inför olika vårdgivare, socialtjänsten, biståndshandläggare, andra myndigheter osv.? ja / nej
att komma i och ur sängen eller allmänt att ta sig runt? ja / nej
påklädning? ja / nej
bad, dusch eller toalettbesök? ja / nej
att handla mat eller göra andra inköp? ja / nej
hushållsarbete eller matlagning? ja / nej
att ta hand om ekonomiska ärenden? ja / nej
känslomässig omsorg eller stöd? ja / nej

Frågor

Ja / Nej

transport till vårdbesök? ja / nej
att köpa eller organisera mediciner? ja / nej
att hålla ett öga på hans/hennes medicinska tillstånd? ja / nej
att kommunicera med vårdpersonal? ja / nej
att tala för hans/hennes sak inför olika vårdgivare, socialtjänsten, biståndshandläggare, andra myndigheter osv.? ja / nej
att komma i och ur sängen eller allmänt att ta sig runt? ja / nej
påklädning? ja / nej
bad, dusch eller toalettbesök? ja / nej
att handla mat eller göra andra inköp? ja / nej
hushållsarbete eller matlagning? ja / nej
att ta hand om ekonomiska ärenden? ja / nej
känslomässig omsorg eller stöd? ja / nej

Om svaret är ”ja” på ett eller flera av alternativen ovan är du en anhörigvårdare.

Om svaret är ”ja” på ett eller flera av alternativen ovan är du erhåller du anhörigvård.
1Varför blir jag ombedd att ange min e-postadress?
Vi behöver din e-postadress för att kunna skicka länkar till de korta frågeformulär vi skickar varje vecka och ett uppföljningsformulär om sex månader samt för att meddela eventuella resultat från studien. Din e-postadress kommer att behandlas konfidentiellt och lagras åtskilt från forskningsdata. Den kommer heller inte att lämnas ut till någon annan part.
2Får jag någon ekonomisk ersättning för att delta i studien?
Tyvärr kan vi inte ge någon ekonomisk ersättning för deltagandet i studien.
3Måste jag och min närstående fylla i frågeformuläret samtidigt?
Vi är intresserade av dina personliga synpunkter, tankar och erfarenheter, och därför ber vi dig att fylla i frågeformuläret på egen hand. Om ni vill kan ni naturligtvis diskutera era svar med varandra efter att ni har fyllt i frågeformuläret. Om personen du tar hand om inte är kapabel att delta kan du genomföra undersökningen för hans/hennes räkning. Det är också upp till er om ni båda vill delta i studien eller om bara en av er ska delta. Ni behöver inte delta båda två.
4Vad händer om jag inte kan fylla i frågeformulären samma dag som jag får inbjudan?
Du har tre veckor på dig att fylla i frågeformuläret efter att du har fått mejlet med länken. Om du inte fyller frågeformuläret samma dag du får mejlet kommer du att få påminnelser via e-post efter 3 och 7 dagar.
5Vad händer om jag inte kan fylla i veckoformulären samma dag som jag får inbjudan?
Vi ber dig att fylla i frågeformuläret så snart som möjligt efter att du fått länken. Om du inte kan fylla i formuläret samma dag kommer du att få en påminnelse dagen därpå. Efter en andra påminnelse avaktiveras länken.
6Vad händer om jag glömmer att fylla i veckoformulären?
Om du missar att fylla i frågeformuläret för en viss vecka kommer du ändå att få en e-postinbjudan till nästkommande veckas/veckors frågeformulär.
7Kan jag lämna frågeformuläret och fortsätta fylla i det senare?
Ja, du kan lämna formuläret när som helst och öppna det igen vid ett senare tillfälle. Alla frågor du har besvarat sparas och du kan börja igen där du slutade.
8Integritet – hur lagras och används mina uppgifter?
All information om dig och personen som du ger omvårdnad till eller får omvårdnad från kommer att hållas strikt konfidentiell och lagras på ett säkert sätt enligt de nationella dataskyddsbestämmelserna. Endast medlemmar av forskningsteamet kommer att ha tillgång till din information.
9Möjliga fördelar och nackdelar med att delta i denna studie
Fördelar kan vara: Nackdelar kan vara:
❖ Ditt deltagande i ENTWINE-undersökningen om anhörigvård kommer att bidra till att öka förståelsen för utmaningarna och de positiva erfarenheterna för anhörigvårdare och mottagare av anhörigvård ➢ Att fylla i den första undersökningen tar ungefär 40–60 minuter. Om du blir trött när du genomför undersökningen kan du alltid ta en paus och återuppta undersökningen när du känner dig redo igen.
❖ Genom att reflektera över frågorna i undersökningen kan du även få en ökad förståelse för dina egna vårdbehov och utmaningar. ➢ Att reflektera över ditt liv som anhörigvårdare kan locka fram alla möjliga tankar och känslor. I händelse av att några av våra frågor vållar bekymmer för dig har vi tillhandahållit länkar till några användbara nationella vårdorganisationer och informationswebbplatser.
❖ Den insamlade informationen kommer att användas för att skapa en evidensbas för möjlig utveckling av nya lösningar för att stödja både anhörigvårdare och dem som tar emot anhörigvården.
❖ Att samla in information för att uppmärksamma beslutsfattare på behovet av stöd för att ge och ta emot anhörigvård.
❖ Kort sagt: Genom att delta i studien kommer du även att hjälpa framtida anhörigvårdare och deras närstående!