fbpx

Syftet med forskningen


Vi har en stark övertygelse om att synpunkterna från anhörigvårdare och dem som tar emot anhörigvård bör få komma fram. Det är därför ENTWINE-undersökningen om anhörigvård har som syfte att försöka förstå erfarenheterna hos anhörigvårdare och personerna som tar emot denna omsorg – särskilt när det gäller psykologiska, relationsmässiga, kulturella och socioekonomiska aspekter av anhörigvård på olika platser i Europa.

Resultaten från denna undersökning kommer bidra till att öka vår förståelse för de positiva och negativa aspekterna av anhörigvård. Denna förståelse kommer att göra det möjligt att identifiera metoder för anhörigstöd som kan hjälpa beslutsfattare att utveckla effektiva stödtjänster för anhörigvårdare.


Klicka på bilden för att förstora den
Informal Care_SVE

Hur kan jag delta?


Undersökningen är avslutad i alla länder förutom Tyskland och Israel. Vi vill tacka dig för ditt intresse.


Vad kommer jag att bli ombedd att göra?


Att delta i studien innebär att du får fylla i två frågeformulär med sex månaders mellanrum, där vart och ett av formulären tar 40–60 minuter att gå igenom. Varje vecka under de mellanliggande sex månaderna får du även fylla i ett kortare frågeformulär (10–15 minuter). Frågorna handlar om personliga, sociala och livsstilsrelaterade faktorer som är relevanta för anhörigvården du ger eller får under denna tid.

Du kan fylla i undersökningen på en dator, smarttelefon eller surfplatta.

Om du vill kan du även bjuda in personen som du ger omsorg till eller får omsorg från att delta i studien.