fbpx

Kim jest opiekun nieformalny?

Opiekun nieformalny to osoba opiekująca się małżonkiem/partnerem, rodzicem, członkiem dalszej rodziny, a nawet przyjacielem lub sąsiadem.

Czy pomagasz członkowi rodziny lub bliskiej osobie w związku z:

Tak/Nie

Kim jest osoba otrzymująca pomoc?

Osoba otrzymująca pomoc znajduje się pod opieką małżonka, rodzica, członka dalszej rodziny, a nawet przyjaciela lub sąsiada w związku z zapotrzebowaniem na taką opiekę. Przeczytaj przykłady po prawej stronie i zaznacz „tak” lub „nie” w zależności od własnych doświadczeń.

Czy otrzymujesz pomoc od członka rodziny lub bliskiej osoby w związku z:

Tak/Nie

Pytania

Tak/ Nie

Transportem na wizyty lekarskie? Tak / Nie
Zakupem lub organizowaniem leków? Tak / Nie
Monitorowaniem jego/jej stanu zdrowia? Tak / Nie
Komunikacją z pracownikami służby zdrowia? Tak / Nie
Reprezentowaniem go/jej przed służbą zdrowia, instytucjami społecznymi, instytucjami opieki społecznej? Tak / Nie
Wchodzeniem i wychodzeniem z łóżka lub krzesła lub ogólnie z poruszaniem się? Tak / Nie
Ubieraniem się? Tak / Nie
Kąpielą, prysznicem lub toaletą? Tak / Nie
Zakupami pożywienia lub innych rzeczy? Tak / Nie
Pracami domowymi lub przygotowywaniem posiłków? Tak / Nie
Zarządzaniem finansami? Tak / Nie
Opieką i wsparciem emocjonalnym? Tak / Nie

Pytania

Tak/ Nie

Transportem na wizyty lekarskie? Tak / Nie
Zakupem lub organizowaniem leków? Tak / Nie
Monitorowaniem jego/jej stanu zdrowia? Tak / Nie
Komunikacją z pracownikami służby zdrowia? Tak / Nie
Reprezentowaniem go/jej przed służbą zdrowia, instytucjami społecznymi, instytucjami opieki społecznej? Tak / Nie
Wchodzeniem i wychodzeniem z łóżka lub krzesła lub ogólnie z poruszaniem się? Tak / Nie
Ubieraniem się? Tak / Nie
Kąpielą, prysznicem lub toaletą? Tak / Nie
Zakupami pożywienia lub innych rzeczy? Tak / Nie
Pracami domowymi lub przygotowywaniem posiłków? Tak / Nie
Zarządzaniem finansami? Tak / Nie
Opieką i wsparciem emocjonalnym? Tak / Nie
Jeśli zaznaczyłeś/-aś „tak” w przypadku jednego lub więcej pytań, to jesteś opiekunem nieformalnym.
Jeśli zaznaczyłeś/-aś „Tak” dla jednej lub więcej odpowiedzi, jesteś osobą otrzymującą pomoc.

FAQ

1Czemu muszę podać swój adres e-mail?
Twój adres e-mail zostanie wykorzystany do przesłania Ci linków do krótkich kwestionariuszy cotygodniowych i kwestionariuszy uzupełniających w ciągu sześciu miesięcy, a także do przekazania wyników badań. Twój adres e-mail będzie traktowany jako poufny, przechowywany oddzielnie od Twoich danych z badań i nie będzie udostępniany osobom trzecim.
2Czy otrzymam wynagrodzenie za udział w badaniu?
Niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić wynagrodzenia za udział w badaniu.
3Czy ja i osoba, którą się opiekuję, musimy oboje wypełnić kwestionariusz w tym samym czasie?
Jesteśmy zainteresowani Twoimi osobistymi poglądami, przemyśleniami i doświadczeniami, dlatego też prosimy o wypełnienie kwestionariusza we własnym zakresie. Możecie oczywiście skonsultować ze sobą swoje odpowiedzi po wypełnieniu kwestionariusza, jeśli chcecie. Jeśli osoba otrzymująca od Ciebie opiekę nie jest w stanie wziąć udziału, możesz wypełnić ankietę za nią. To, czy weźmiecie razem udział w badaniu, zależy wyłącznie od Was. Oboje nie macie żadnego obowiązku, by w niej uczestniczyć.
4Co się stanie, jeśli nie będę w stanie wypełnić kwestionariuszy w dniu otrzymania zaproszenia?
Po otrzymaniu zaproszenia z linkiem do kwestionariusza będziesz mieć trzy tygodnie na jego wypełnienie. Jeśli nie wypełnisz kwestionariusza w dniu jego otrzymania, otrzymasz wiadomość mailową z przypomnieniem po 3 i 7 dniach.
5Co się stanie, jeśli nie będę w stanie wypełnić kwestionariuszy cotygodniowych w dniu otrzymania zaproszenia?
Prosimy o wypełnienie kwestionariusza jak najszybciej po otrzymaniu linku. Jeśli jednak nie będziesz w stanie wypełnić kwestionariusza tego samego dnia, otrzymasz przypomnienie w dniu następnym. Link zostanie dezaktywowany po drugim przypomnieniu.
6Co się stanie, jeśli zapomnę wypełnić kwestionariusz cotygodniowy?
Jeśli nie wypełnisz ankiety za dany tydzień, i tak będziesz nadal otrzymywać maile z zaproszeniem do ankiet za kolejne tygodnie.
7Czy mogę ominąć pojedynczy kwestionariusz i kontynuować badanie później?
Tak, możesz ominąć dowolną ankietę w dowolnym momencie i otworzyć ją później. Wszelkie dokonane postępy zostaną zapisane i będzie można rozpocząć od miejsca, w którym przerwałeś/-aś.
8Prywatność – w jaki sposób moje dane są przechowywane i wykorzystywane?
Wszystkie informacje o Tobie i osobie, od której otrzymujesz pomoc lub która otrzymuje od Ciebie pomoc, będą ściśle poufne i bezpiecznie przechowywane zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych. Dostęp do Twoich danych będą mieli wyłącznie członkowie zespołu badawczego.
9Możliwe zalety i wady uczestnictwa w niniejszym badaniu
Możliwe zalety: Możliwe wady:
❖ Twój udział w ankiecie „ENTWINE” dotyczącej opieki nieformalnej pomoże lepiej zrozumieć wyzwania i pozytywne doświadczenia opiekunów nieformalnych i osób otrzymujących pomoc ➢ Wypełnienie wstępnej ankiety zajmuje około 40-60 minut. Jeśli podczas wypełniania ankiety poczujesz zmęczenie, możesz zrobić sobie przerwę i ponownie otworzyć ankietę, gdy będziesz gotowy/-a.
❖ Zastanawiając się nad pytaniami przedstawionymi w ankiecie, możesz lepiej zrozumieć swoje potrzeby i wyzwania związane z opieką ➢ Zastanawianie się nad swoją rolą opiekuna może wywoływać różnego rodzaju uczucia i emocje. Jeśli którekolwiek z pytań jest dla Ciebie problematyczne, udostępniliśmy linki do przydatnych krajowych organizacji opiekuńczych i stron informacyjnych.
❖ Zebrane informacje będą przydatne jako baza danych na potrzeby możliwego opracowania nowych rozwiązań wspierających zarówno opiekunów nieformalnych, jak i osoby otrzymujące pomoc.
❖ Zebranie informacji w celu zwrócenia uwagi decydentów politycznych na korzyści w zakresie opieki i otrzymywania pomocy
❖ W skrócie: biorąc udział w badaniu, pomożesz także przyszłym opiekunom nieformalnym i osobom otrzymującym od nich pomoc.