fbpx

Cel badania


Jesteśmy przekonani, że należy wysłuchać głosu opiekunów nieformalnych i osób otrzymujących od nich pomoc.

Dlatego też ankieta „ENTWINE” dotycząca opieki nieformalnej ma na celu zrozumienie doświadczeń opiekunów nieformalnych i osób otrzymujących pomoc – szczególnie w odniesieniu do psychologicznych, relacyjnych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych aspektów opieki nieformalnej w całej Europie.

Wyniki pomogą lepiej zrozumieć pozytywne i negatywne aspekty opieki nieformalnej. Nowy wgląd pozwoli określić metody, które mogą pomóc w opracowaniu skutecznych usług wsparcia dla opiekunów nieformalnych.


Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć
PL_Website_Inforgraphic

Jak wziąć udział?


Czy obecnie opiekujesz się bliską osobą lub członkiem rodziny, który potrzebuje opieki z powodu stanu zdrowia/swojej sytuacji?
Czy obecnie jesteś osobą otrzymującą pomoc od bliskiej osoby lub członka rodziny z powodu Twojego stanu zdrowia/sytuacji?

Weź udział w ankiecie!

Gorąco zachęcamy do udziału w badaniu.

Co muszę zrobić?


Udział w badaniu polega na wypełnieniu dwóch ankiet w odstępie sześciu miesięcy, z których każda zajmuje 40–60 minut. Obejmuje również wypełnianie krótkich (10-15 minut) cotygodniowych kwestionariuszy przez okres 6 miesięcy. Kwestionariusze te dotyczą spraw osobistych, społecznych i związanych ze stylem życia odnośnie opieki i otrzymywania pomocy.

Możesz wypełnić ankietę za pomocą laptopa / komputera stacjonarnego, smartfona lub tabletu.

Jeśli chcesz, możesz również zaprosić do wzięcia udziału w badaniu osobę, którą się opiekujesz.