fbpx


Wie is een mantelzorgverlener?

Een mantelzorgverlener is iemand die zorgt voor een echtgenoot/partner, een ouder, een familielid of zelfs een vriend of buurman/-vrouw.
Lees de voorbeelden aan de rechterkant en kies ‘ja’ of ‘nee’ op basis van uw ervaring.

Helpt u een familielid of vriend met:

Ja / Nee


Wie is een zorgontvanger?

Een zorgontvanger is iemand die zorg ontvangt van een echtgenoot, een ouder, een uitgebreid familielid, of zelfs een vriend of buurman/-vrouw als gevolg van een zorgbehoefte.
Lees de voorbeelden aan de rechterkant en kies ‘ja’ of ‘nee’ op basis van uw ervaring.

Ontvangt u hulp van een familielid of vriend met:

Ja / Nee


Vragen

Ja/ Nee

Vervoer naar medische afspraken? Ja / Nee
Medicijnen kopen of organiseren? Ja / Nee
Het toezicht houden op hun medische toestand? Ja / Nee
Communiceren met gezondheidszorgverleners? Ja / Nee
Namens hen pleiten voor gezondheidszorg, sociale voorzieningen of maatschappelijk werk? Ja / Nee
In- en uitstappen van bedden of stoelen of in het algemeen met bewegen? Ja / Nee
Aankleden? Ja / Nee
Baden, douchen of naar het toilet gaan? Ja / Nee
Boodschappen of inkopen doen? Ja / Nee
Schoonmaakwerkzaamheden of maaltijden bereiden? Ja / Nee
Financieel beheer? Ja / Nee
Emotionele zorg of steun? Ja / Nee

Vragen

Ja/ Nee

Vervoer naar medische afspraken? Ja / Nee
Medicijnen kopen of organiseren? Ja / Nee
Het toezicht houden op uw medische toestand? Ja / Nee
Communiceren met gezondheidszorgverleners? Ja / Nee
Pleiten voor gezondheidszorg, sociale voorzieningen of maatschappelijk werk? Ja / Nee
In- en uitstappen van bedden of stoelen of in het algemeen met bewegen? Ja / Nee
Aankleden? Ja / Nee
Baden, douchen of naar het toilet gaan? Ja / Nee
Boodschappen of inkopen doen? Ja / Nee
Schoonmaakwerkzaamheden of maaltijden bereiden? Ja / Nee
Financieel beheer? Ja / Nee
Emotionele zorg of steun? Ja / Nee

Als u bij een of meer “ja” heeft geantwoord, bent u een zorgontvanger.

Als u bij een of meer “ja” heeft geantwoord, bent u een zorgontvanger.
1Waarom word ik gevraagd mijn e-mailadres op te geven?
Uw e-mailadres wordt gebruikt om u gedurende zes maanden links te sturen naar de korte wekelijkse vragenlijsten en de vervolgvragenlijst, en om eventuele resultaten van het onderzoek te communiceren. Uw e-mailadres wordt vertrouwelijk behandeld, apart van uw onderzoeksgegevens opgeslagen en niet gedeeld met andere partijen.
2Ontvang ik een financiële vergoeding als ik deelneem aan het onderzoek?
Helaas kunnen we geen financiële vergoeding bieden voor deelname aan het onderzoek.
3Moeten ik en de persoon voor wie ik zorg de vragenlijst tegelijkertijd invullen?
We zijn geïnteresseerd in uw persoonlijke meningen, gedachten en ervaringen en daarom vragen we u om de vragenlijst alleen in te vullen. U kunt uw antwoorden uiteraard met elkaar bespreken nadat u de vragenlijst hebt ingevuld, als u dat wilt. Als de persoon aan wie u zorg verleent niet in staat is deel te nemen, kunt u het onderzoek voor hem of haar invullen. U mag zelf bepalen of u allebei wilt deelnemen aan het onderzoek, of dat slechts één van u deelneemt. Er is geen verplichting voor u beiden om deel te nemen.
4Wat gebeurt er als ik de vragenlijsten niet kan invullen op de dag dat ik de uitnodiging ontvang?
U hebt drie weken de tijd om de vragenlijst in te vullen nadat u de uitnodigingsmail met de link naar de vragenlijst hebt ontvangen. Als u de vragenlijst niet invult op de dag dat u deze ontvangt, ontvangt u na 3 en 7 dagen herinneringsberichten.
5Wat gebeurt er als ik de wekelijkse vragenlijsten niet kan invullen op de dag dat ik de uitnodigingen hiervoor ontvang?
We vragen u de vragenlijst zo snel mogelijk in te vullen nadat u de link hebt ontvangen. Als u de vragenlijst niet op dezelfde dag kunt voltooien, ontvangt u de volgende dag een herinnering. De koppeling wordt na een tweede herinnering gedeactiveerd.
6Wat gebeurt er als ik vergeet een wekelijkse vragenlijst in te vullen?
Als u de vragenlijst voor een bepaalde week niet hebt ingevuld, ontvangt u nog steeds e-mailberichten met uitnodigingen voor de vragenlijst(en) voor de volgende we(e)k(en).
7Kan ik de vragenlijst verlaten en deze op een later tijdstip voortzetten?
Ja, u kunt het onderzoek op elk gewenst moment verlaten en later opnieuw openen. Elke vooruitgang die u hebt gemaakt wordt opgeslagen en u kunt verder gaan waar u was gebleven.
8Privacy - Hoe worden mijn gegevens opgeslagen en gebruikt?
Alle informatie over u en de persoon aan wie u zorg verleent of van wie u zorg ontvangt, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en veilig worden opgeslagen volgens de landelijke regels voor gegevensbescherming. Alleen leden van het onderzoeksteam hebben toegang tot uw gegevens.
9Mogelijke voordelen en nadelen van deelname aan dit onderzoek
Voordelen kunnen zijn: Nadelen kunnen zijn:
❖ Uw deelname aan het ENTWINE onderzoek zal helpen meer inzicht te geven in de uitdagingen en positieve ervaringen van mantelzorgverleners en -ontvangers ➢ Het invullen van de eerste vragenlijst neemt 40-60 minuten in beslag. Als u vermoeid raakt tijdens het invullen van het onderzoek, kunt u altijd even pauzeren en de onderzoek opnieuw openen wanneer u er weer klaar voor bent.
❖ Door na te denken over de vragen die in het onderzoek worden gesteld, kunt u een beter inzicht krijgen in uw eigen zorgbehoeften en -uitdagingen ➢ Het nadenken over uw leven als zorgverlener kan allerlei gevoelens en emoties oproepen. Als een van onze vragen voor problemen zorgt, hebben we links naar een aantal nuttige landelijke zorgverleningsorganisaties en informatiesites.
❖ De verzamelde informatie zal nuttig zijn bij het verschaffen van een bewijsbasis voor de mogelijke ontwikkeling van nieuwe oplossingen ter ondersteuning van zowel mantelzorgverleners als mantelzorgontvangers.
❖ De informatie wordt verzameld om de aandacht van beleidsmakers te vestigen op steun voor zorgverlening en zorgontvangst
❖ Kortom: door deel te nemen aan het onderzoek helpt u ook toekomstige mantelzorgverleners en hun naasten!