fbpx

Doel van het onderzoek


We zijn er sterk van overtuigd dat de stemmen van mantelzorgverleners en mantelzorgontvangers gehoord moeten worden. Dat is waarom het ENTWINE-onderzoek de ervaringen van mantelzorgverleners en -ontvangers wil begrijpen, vooral met betrekking tot de psychologische, relationele, culturele en sociaaleconomische aspecten van mantelzorg in heel Europa.

De bevindingen uit dit onderzoek zullen ons helpen meer inzicht te krijgen in de positieve en negatieve aspecten van mantelzorg. Dit inzicht stelt ons in staat methodes voor ondersteuning van zorgverleners te identificeren die beleidsmakers kunnen helpen effectieve ondersteunende diensten voor mantelzorgverleners te ontwikkelen.


Klik op de figuur om deze te vergroten
Copia di Charity Infographic

Hoe kan ik deelnemen?


De enquête is gesloten in alle landen behalve Duitsland en Israël. We willen u bedanken voor uw interesse.


Wat wordt er van me verwacht?


Deelname aan het onderzoek houdt in dat u twee vragenlijsten invult, zes maanden na elkaar. Het invullen van de vragenlijsten duurt telkens 40-60 minuten. Het onderzoek omvat ook het gedurende zes maanden wekelijks invullen van korte (10-15 minuten) vragenlijsten. Deze vragenlijsten richten zich op persoonlijke, sociale en levensstijlfactoren die relevant zijn voor uw zorgverlening of de zorg die u gedurende deze periode ontvangt.

U kunt het onderzoek invullen met uw laptop/desktop, smartphone of tablet.

U kunt desgewenst ook de persoon die u verzorgt of de persoon van wie u zorg ontvangt uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek.