fbpx

מחקר


אנו מאמינים בלב שלם כי יש לשמוע את קולותיהם של המטפלים הבלתי פורמליים ושל מקבלי הטיפול.

זו הסיבה בגללה סקר ENTWINE בנושא טיפול בלתי פורמלי חותר להבין את חוויותיהם של המטפלים הבלתי פורמליים ושל מקבלי הטיפול – ובמיוחד ביחס להיבטים הפסיכולוגיים, הבין-אישיים, התרבותיים והחברתיים-כלכליים של הטיפול הבלתי פורמלי ברחבי אירופה.

ממצאי סקר זה יסייעו לנו להבין בצורה טובה יותר מהם ההיבטים החיוביים והשליליים של הטיפול הבלתי פורמלי. הבנה זו תאפשר זיהוי של שיטות תמיכה במטפלים הבלתי פורמליים שעשוי לעזור לקובעי המדיניות לפתח שירותי תמיכה יעילים עבור מטפלים בלתי פורמליים.


לחצ/י על התמונה להגדלה
hebrew Charity Infographic

כיצד אוכל להשתתף?


האם את/ה מעניק/ה כיום טיפול בלתי פורמלי לחבר/ה או לבן/בת משפחה שיש לו/לה צרכים טיפוליים הנובעים ממצב בריאותי?

האם את/ה מקבל/ת כיום טיפול מחבר/ה או מבן/בת משפחה בשל מצבך הבריאותי?

קח/י חלק בסקר!

השתתפותך במחקר שלנו תתקבל בהערכה רבה.

מה יבקשו ממני לעשות?


ההשתתפות במחקר כוללת מילוי של שני שאלונים שיושלמו ברווח של חצי שנה אחד מהשני, כאשר מילוי כל שאלון בדך כלל אורך בין 40-60 דקות. ההשתתפות כוללת גם מילוי שאלונים שבועיים קצרים (10-15 דקות) במהלך ששת החודשים שלאחר מילוי השאלון הראשון. שאלונים אלה מתייחסים לגורמים אישיים וחברתיים ולגורמים הקשורים באורח חיים הרלוונטיים למתן הטיפול שלך או לקבלת הטיפול על ידך במהלך פרק זמן זה.

תוכל/י למלא את הסקר באמצעות המחשב, הסמארטפון או הטאבלט שלך.

אם תרצה/תרצי, תוכל/י גם להזמין את האדם בו את/ה מטפל/ת או את האדם שמקבל טיפול ממך לקחת חלק במחקר.